5. Các lệnh cơ bản

Các Lệnh Cơ Bản trong Thích Chơi Mu
Các bươc Hỗ Trợ Tân Thủ

 • /zen 9999999 : Viết lệnh để có nhiều zen
 • /post Nội dung : Chat toàn Server
 • /reset khi đật lever 200 thì dùng lệnh
 • /pkclear : Rửa tội
 • Ấn F5 : Bỏ hết đồ ra để đổi giới tính miễn phí
 • Ấn F8 : Mua ngựa trong shop lorencia để luyện
 • Ấn F9 : Mua danh hiệu miễn phí
 • Ấn F12 : Ẩn MU xuống


Lệnh Cộng Điểm Nhanh

 • /addstr xxx : Cộng sức mạnh
 • /addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
 • /addvit xxx : Cộng sức khỏe
 • /addene xxx : Cộng năng lượng
 • /addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh


Lệnh biểu cảm

 • Respect : Quỳ xuống cầu xin
 • ^_^, haha, hehe : Cười
 • Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
 • Rush : Tư thế tấn công
 • Sir : Tư thế chào đại ca
 • T_T : Ôm đầu đau khổ
 • Win : Giơ tay chiến thắng
 • Go go go : Tấn công
 • Hello : Chào
 • Bye bye : Tạm biệt
 • ; : Gãi đầu


Lệnh cưới hỏi

 • /marry : Hỏi cưới
  Chú ý : chú rể và cô dâu đứng ở đúng Tọa độ 209 14 và 210 14 ( Trong nhà thờ davias )
 • /acceptmarry : Đồng ý cưới
 • /divorce : Từ chối
 • /tracemarry : Di chuyển đến Chồng/Vợ
 • /forcedivorce : Ly dị
Comments