Mốc nạp Game

Các Lệnh Cơ Bản trong Thích Chơi Mu
Mốc nạp Game

  • 500k VND : Tặng 500% Chân Tu (Set+15 wing2.5+15 1vũ khí+15)
  • 1000k VND Tặng 1000% Chân Tu
  • 1500k VND Tặng 1500% Chân Tu
  • 2000 VND : Tặng 2000% Chân Tu
  • CHú ý : Mỗi acc chỉ được nhận sét hỗ trợ 1 lần
Comments