1. SET ĐỒ

Dark Knight Sets

 • Sét Da             Set Đồng          Set trâu xanh
 • Set Thiên Kim Set Thần Long Set Quyền Năng Set Hắc Điểu  Set Titan          Set Hoàng LongFairy Elf Sets

 • Set Trinh Nữ    Set Lụa           Set Thiên Thanh
 • Set Ngọc Bích Set Kim Ngân Set Giai Nhân
 • Set Thánh Nữ Set Nữ Thần   Set Thái Bình
 • Set Anh Vũ     Set Thiên VũDark Wizard Sets

 • Set Vải Thô         Set Xương       Set Nhân Sư
 • Set Ma Thuật      Set Triệu Hồn   Sét Ánh Trăng
 • Set Ma Vương    Set Thần Ma    Set Quỷ VươngMagic Gladiator Sets

 • Set Phong Vũ   Set Lôi Phong    Set Cuồng Phong
 • Set Hỏa Thần   Set Hồng Long   Set Hủy Diệt
 • Set Bóng MaSummoner Sets

 • Set Thuật Sĩ    Set Hỏa Thiên    Set Ma Pháp
 • Set Phục Ma    Set Bão Điện     Set Nữ Vương
 • Set Chiêm TinhDark Lord

 • Set Thiết Ma    Set Huyền Thiết    Set Hắc Vương
 • Set Chí Tôn     Set Hoàng Kim      Set Thái Dương
 • Set Đế Vương


Thiết Binh

 • Bộ Địa Long         Bộ Bạch Hổ
 • Bộ Quyền Lực      Bộ Bạch Long


Comments