8. Hướng dẫn tạo Wing 3

Cách ép Wing cấp 3

Bước 1: Tạo Lông Vũ Condor

- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Ngọc Sáng Tạo.
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
+ 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4                                                                       (+ càng cao % càng cao )
+ 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4                                                                 (       ( + càng cao % càng cao )

- Tỉ lệ tối đa : 60%.
- Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ                                                 biến mất.
- Để tăng tỉ lệ % may mắn khi ép đồ : Nên dùng ngọc ti lệ trong Cashshop để 
tăng thêm khả năng thành công.Bước 2: Tạo Cánh cấp 3

        Linh hồn Condor

- Có được bằng cách : Săn Boss , Even, đánh quái , WedShop. 

- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".

- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Ngọc Sáng Tạo.
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
+ 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên ).
+ 1 Lông vũ Condor.
+ 1 Linh hồn Condor.
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4                                                     ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )

- Tỉ lệ tối đa : 50%.
- Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại W3. Nếu thất bại thì mọi                                                     nguyên liệu sẽ biến mất.
- Để tăng tỉ lệ % may mắn khi ép đồ : Nên dùng ngọc ti lệ trong Cashshop để 
tăng thêm khả năng thành công.Comments