6. Cánh / WINGs

GIỚI THIỆU 

Wing là hệ thống cánh giúp người chơi vừa mạnh, vừa đẹp và có thể lên trời ^.^. Có khoảng 4 loại Wing được update liên tục nhằm thỏa mãn người chơi


A. Wing cấp 1, 2

Không có gì để giới thiệu vì đã quá quen thuộc với mọi người, hướng dẫn làm sẽ được chỉ vào bên dưới
B. Wing cấp 2.5

Hệ thống wing mới được Webzen update sau khi đã có Wing 3(chả hiểu WZ nó có bị hâm hay ko nữa)


C. Wing cấp 3

Được xem là Item đáng mong đợi nhất những năm 2008 của WZ


D. Wing cấp 4

Đây là Wing 4 nhìn xấu vê lù vì không phải của WZ tạo ra, nhưng được cái nó mạnh hơn tạo ra phong phú hơn


E. Wing Huyền Thoại

Không thuộc vào nhóm Wing cấp nào, đây là loại Wing được WZ xây dựng ra để dành cho những nhân vật có tiếng nói trong làng game

Comments